facebook_pixel

PLATU 25 Taurės I Etapas

04.15, Trakai


Organizers: Gero vėjo klubas
04.15
10 C°
SW ↗ 3 m/s

Results

1 plaukimas
Group
logo
I Plaukimas
Start: 2016-04-16 12:30:00
Distance: 0 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
II Plaukimas
Start: 2016-04-16 13:10:00
Distance: 0 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
III plaukimas
Start: 2016-04-16 14:13:00
Distance: 0 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
4 plaukimas
Start: 2016-04-16 14:55:00
Distance: 0 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
5 plaukimas
Start: 2016-04-16 15:40:00
Distance: 0 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
6 plaukimas
Start: 2016-04-16 16:20:00
Distance: 0 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
Standings
Updated: 2016-04-29 08:56:10
Entries Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos.
Pandora
LTU-2076 Tadas Žižys
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1
Weelman sailing team Landero (YEMAYA)
LTU-2073 JONAS ROMEIKA
2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 3 3 12 2
Matahambre
LTU-2075 Mindaugas SAULĖNAS
3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 13 3
Drama
LTU-2203 Marius Cibulskis
5 5 4 4 5 5 4 4 1 1 4 4 18 4
Whisper
LTU-2082 Rytis Bernatonis
4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 21 5
Hakuna Matata
LTU-2085 Romas Jokubauskas
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 6

Registration

Registration is suspended

Entries

6
|
|
|
Platu 25

Platu 25 6

LTU-2076
Pandora
Skipper: Tadas Žižys
LTU-2082
Whisper
Skipper: Rytis Bernatonis
LTU-2085
Hakuna Matata
Skipper: Romas Jokubauskas
LTU-2203
Drama
Skipper: Marius Cibulskis
LTU-2073
Weelman sailing team Landero (YEMAYA)
Skipper: JONAS ROMEIKA
LTU-2075
Matahambre
Skipper: Mindaugas SAULĖNAS

Documents

Jan 6 01:22

Lietuvos Platu 25 Taurė 2016
Regatų nuostatai

Balandžio 16 - Spalio 8, 2016

 

    1.        Organizatoriai
1.1. Asociacija Gero vėjo klubas su Platu 25 klasės laivų savininkų ir Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS) įgaliojimu.

1.2. Į Platu 25 Lietuvos taurės regatų kalendorių taip pat įtrauktos Lietuvos Buriuotojų Sąjungos, Vilniaus Jachtklubo ir Latvijos Platu 25 klasės asociacijos varžybos, kurios vykdomos pagal atskirus tų varžybų organizatorių paskelbtus nuostatus ir instrukcijas.

    2.        Taisyklės

                2.1.        Taurės regatos vykdomos pagal TBF (World Sailing) Buriavimo Varžybų Taisykles (2013-2016).

                2.2.        Bus taikoma Platu 25 klasės taisyklių aktuali redakcija, jeigu kituose varžybų dokumentuose nenurodyta kitaip.

                2.3.        Bus taikomi šie nuostatai, varžybų instrukcijos ir kontrolinio jachtų matavimo instrukcija.

                2.4.        Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių nuostatų, pastarieji turi viršenybę.

    3.        Reklama

                3.1.        Galios TBF (World Sailing) 20 reglamentas.

                3.2.        Dalyvių ir laivų reklamai nėra apribojimų.

                3.3.        Dalyvių gali būti reikalaujama apipavidalinti jachtas varžybų metu organizatorių pateikta reklama.

                3.4.        Organizatoriai gali reikalauti, nesudarant dalyviams papildomų išlaidų, instaliuoti laivuose video kameras, vietos nustatymo įrenginius.

    4.        Teisė dalyvauti ir paraiškos

                4.1.        Taurės regatos atviros visoms Platu 25 klasės jachtoms

                4.2.        Paraiškos dalyvauti Taurės regatose turi būti pateiktos internetu www.regatos.lt puslapyje, užpildant specialią paraiškos formą

 

    5.        Varžybų kalendorius

                5.1.        Balandžio 16d., šeštadienis - I etapas (Trakai), sezono atidarymas, plaukimai kilpomis

                5.2.        Gegužės 1d., sekmadienis - II etapas (Trakai), plaukimai kilpomis

                5.3.        Gegužės 14d., šeštadienis - III etapas (Trakai), plaukimai kilpomis

                5.4.        Birželio 3-5d., penktadienis/sekmadienis - IV etapas (Trakai), pagal Galvės Taurės regatos programą

                5.5.        Birželio 18d., šeštadienis - V etapas (Trakai), pagal Vilniaus Mero regatos programą

                5.6.        Liepos 9d., šeštadienis - VI etapas  (Trakai), plaukimai kilpomis

                5.7.        Liepos 16d., šeštadienis - VII etapas (Trakai) pagal Vilniaus Čempionato programą

                5.8.        Liepos 30d. -Rugpjucio 7d. - VIII etapas (Klaipėda/Nida), pagal Kuršių Marių Regatos programą

                5.9.        Rugpjūčio 12-14d., penktadienis/sekmadienis - IX etapas  (Latvija) pagal Riga's Sailing Cup programą

              5.10.        Rugsėjo 2-4d., penktadienis/sekmadienis - X etapas (Latvija), pagal Latvijos Platu 25 Čempionato programą

              5.11.        Rugsėjo 24d., šeštadienis - XI etapas (Trakai), plaukimai kilpomis

              5.12.        Spalio 8d., šeštadienis - XII etapas (Trakai), pagal Rudens Regatos programą. Platu 25 sezono uždarymo šventė, apdovanojimai.

    6.        Dalyvio mokesčiai

                6.1.        Vienkartinis dalyvavimo mokestis jachtai – 200 EUR mokamas už dalyvavimą I, II, III, VI, XI, XII etapuose turi būti sumokėtas pavedimu iki Balandžio 16, 2016.

                6.2.        Dalyvavimo kituose etapuose mokestis mokamas pagal tų etapų organizatorių regatos nuostatus

                6.3.        Dalyvio mokestis mokamas į šią sąskaitą:
Asociacija “Gero vėjo klubas”
IBAN: LT114010042403448336
AB DNB Bankas SWIFT: AGBLLT2X
Mokėjimo paskirtyje nurodoma: “Platu 25 Lietuvos Taurės starto mokęstis, laivo pavadinimas”.

    7.        Išimtys klasės taisyklėms ir apmatavimai

                7.1.        Platu 25 klasės taisyklėms bus taikomos šios išimtys:

                            7.1.1.        punktai A.10.2., B.1.1 (b), (c) ir (d), B.1.2., B.2.1, B.2.2, C.10.3 (a), D.2.5 (a) ir (b), G.1 (c) ir (d) netaikomi.

                            7.1.2.        punktai C.10.2 (a) ir (b) keičiami taip, kad ne daugiau negu 2 spinakeriai gali būti laive ir naudojami varžybų metu;

                            7.1.3.        punktas C.2.2 keičiamas taip, kad maksimalus įgulos svoris neribojamas;

                            7.1.4.        punktas F.3.3 (b) (1) papildomas taip, kad leistina naudoti elektroninę vejarodę ant stiebo viršunės;

                7.2.        Akcentuojamas šių klasės taisyklių laikymasis:

                            7.2.1.        Burių matmenys negali būti didesni negu maksimalios vertės nurodytos Platu 25 klasės taisyklėse;

                            7.2.2.        Laive varžybų metu privalo būti variklis ne silpnesnis negu 2,5 a/g ir ne lengvesniais negu 14kg (neskaitant kuro svorio), kaip numato Platu 25 klasės taisyklės;

                7.3.        Organizatoriai Balndžio 9d. (šeštadienį) ir Balandžio 15d. (penktadienio vakarą) atliks techninio laivų inventoriaus atitikimo klasės taisyklėms patikrinimą.

    8.        Lenktynių instrukcijos

                8.1.        Lenktynių instrukcijos I, II, III, VI, XI ir XII etapams paskelbiamos Platu 25 Facebook tinklapyje ir regatos.lt sistemoje ne vėliau kaip 24 val. iki pirmojo to etapo plaukimo.

 

    9.        Regatos vykdymo vietos

                9.1.        I, II, III, VI, XI ir XII etapų plaukimai vykdomi Galvės ežere, o kitų etapų plaukimai vykdomi ten, kur numato tų etapų organizatorių paskelbti varžybų nuostatai.

  10.        Baudų sistema

              10.1.        RRS taisyklė 44.1 pakeičiama taip, kad Dviejų apsisukimų bauda pakeista į  Vieno apsisukimo baudą

  11.        Taškų skaičiavimo sistema

              11.1.        Platu 25 Lietuvos Taurė laikoma įvykusia, jei įvyksta daugiau negu pusė kalendoriuje numatytų etapų.

              11.2.        Taškų skaičiavimui taikomi BVT A priedo reikalavimai.

              11.3.        Platu 25 taurės galutinėje įskaitoje neįskaitomi trys blogiausi etapų rezultatai.

              11.4.        Jeigu dvi ar daugiau jachtų Platu 25 Lietuvos taurės galutinėje įskaitoje surinko vienodai taškų, tai pirmumas teikiamas tai jachtai, kurios rezultatas geresnis IV etape. Tai keičia BVT A priedo taisyklę A8.

  12.        Radijo ryšys
Išskyrus ypatingus atvejus, jachta negali nei priimti nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesims telefonams.

  13.        Prizai

              13.1.        Pirmų trijų vietų laimėtojai kiekviename etape bus apdovanoti diplomais.

              13.2.        Spalio 8d. Platu 25 Lietuvos taurės nugalėtojai bus apdovanoti medaliais, taurėmis ir regatos rėmėjų įsteigtais prizais.

  14.        Viešinimo teisės
Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

  15.        Dalyvių atsakomybė
Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

  16.        Kita informacija
Ieškodami papildomos informacijos aplankykite Platu 25 Lithuania facebook puslapį https://www.facebook.com/Platu25Lithuania/ arba susisiekite su Platu 25 Lietuvos Taurės regatų teisėju Emiliu Valentinaičiu: emilis@regatos.lt, mob. tel. +370 658 71125 

PDF
Jan 6 01:22

PLATU 25 Taurės I Etapas 2016

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

 

1.       ORGANIZATORIAI

Asociacija Gero vėjo klubas su Platu 25 klasės laivų savininkų ir Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS) įgaliojimu.

2.       TAISYKLĖS

2.1.    TBF (World Sailing) Buriavimo Varžybų Taisyklės (2013-2016).

2.2.    Bus taikoma Platu 25 klasės taisyklių aktuali redakcija, jeigu kituose varžybų dokumentuose nenurodyta kitaip.

2.3.    Bus taikomi Lietuvos Platu 25 taurės 2016 nuostatai, varžybų instrukcijos ir kontrolinio jachtų matavimo instrukcija.

2.4.    Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir nuostatų, pastarieji turi viršenybę.

3.       INFORMACIJA DALYVIAMS

Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri yra Slėnio kempinge (Slėnio g. 1, Trakai).

4.       LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami iki 11.00 val. tos dienos, kurią jie įsigalios.

5.       SIGNALAI KRANTE

5.1.    Signalai krante bus iškeliami Slėnio kempinge (Slėnio g. 1, Trakai) šalia regatos biuro.

5.2.    Kai AP vėliava iškelta krante, „1minutė“ AP lenktynių signale yra pakeista į „ne mažiau kaip 30 minučių“.

6.       LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

6.1.    Plaukimų skaičius: 6

6.2.    Planuojamas Perspėjamojo signalo laikas yra 11.55 val.

6.3.    Jachtų perspėjimui, kad plaukimas ar plaukimų seka prasidės netrukus, bus pakeliama oranžinė starto linijos vėliava su vienu garsiniu signalu ne mažiau kaip prieš 5 minutes iki Perspėjamojo signalo.

6.4.    Po 17.00 val. Perspėjamasis signalas nebus duodamas.

7.       KLASIŲ VĖLIAVOS

Juoda PLATU 25 klasės emblema baltame fone.

8.       LENKTYNIŲ ZONA

Priedas A rodo lenktynių zonos vietą.

9.       DISTANCIJOS

9.1.    Priede B parodyta distancijos iliustracija, įskaitant eiliškumą, kuriuo turi būti praplaukti ženklai ir jachtos bortas, kuriuo juos reikia apiplaukti.

9.2.    Distancijos nebus trumpinamos. Tai keičia 32 taisyklę.

9.3.    Po paruošiamojo signalo distancijos ženklų vieta nebus keičiama. Tai keičia 33 taisyklę.

10.   ŽENKLAI

10.1.   Ženklai 1, 2 bus geltonos spalvos cilindriniai pripučiami ženklai

10.2.   Ženklas S bus plūdri vėliavėlė.

11.   STARTAS

11.1.   Plaukimų startai bus duodami pagal 26 taisyklę.

11.2.   Starto linija bus tarp gairės su oranžine vėliava ant Lenktynių komiteto laivo dešiniajame linijos gale ir tarp kairiojo linijos galo ženklo S, paliekamo kairėje, startuojant į distancijos pusę.

11.3.   Jachtos, startavusios vėliau negu per 4  min. po starto signalo, bus laikomos nestartavusiomis (DNS) be nagrinėjimo. Tai keičia A4 taisyklę.

11.4.   Jeigu buvo pakelta U vėliava kaip Paruošiamasis signalas, tai paskutinę minutę iki starto signalo jokia jachtos korpuso dalis, įgula ar įranga negali būti trikampyje, kurį sudaro starto linijos galai ir pirmas distancijos ženklas. Jeigu jachta pažeidžia šią taisyklę ir yra nustatoma, tai ji turi būti diskvalifikuota be nagrinėjimo, bet ne tuomet, jeigu duodamas pakartotinis startas ar plaukimas pakartojamas, arba plaukimas atidedamas ar nutraukiamas iki starto signalo. Tai keičia 26 taisyklę.

12.   FINIŠAS

12.1.   Finišo linija bus tarp gairės su mėlyna vėliava ant Lenktynių komiteto laivo kairiajame linijos gale ir tarp dešiniojo linijos galo ženklo S, paliekamo dešinėje, finišuojant iš distancijos pusės.

13.   BAUDŲ SISTEMA

13.1.   Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms 44.1 taisyklė pakeista taip: „Dviejų Apsisukimų Bauda“ yra pakeista į „Vieno Apsisukimo Baudą“.

14.   KONTROLINIS LAIKAS

14.1.   Jachtos, kurios nefinišuos per 20min po pirmos teisingai apiplaukusios distanciją ir finišavusios jachtos bus laikomos nefinišavusiomis (DNF) be nagrinėjimo. Tai keičia 35, A4 ir A5 taisykles.

15.   PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATĄ

15.1.   Protestų blankus galima gauti lenktynių biure, esančiame Slėnio kempinge (Slėnio g. 1, Trakai). Protestai arba prašymai atitaisyti rezultatą ar pakartoti nagrinėjimą, turi būti pateikiami biurui per protestų padavimo laiką.

15.2.   Protestų padavimo laikas visoms klasėms yra 45 min. po paskutinės jachtos finišo paskutiniame tos dienos plaukime arba po Lenktynių komiteto signalo „Šiandien daugiau plaukimų nebus“, žiūrint kas vėliau.

15.3.   Informacija apie protestus, protestų šalis ir liudininkus bus paskelbiama ne vėliau kaip per 30 minučių po protestų padavimo laiko pabaigos. Nagrinėjimai vyks protestų patalpose, esančiose Slėnio kempinge (Slėnio g. 1, Trakai), prasidės nurodytu laiku.

15.4.   Informacija jachtoms apie protestus, kuriuos padavė Lenktynių komitetas arba Protestų komitetas bus paskelbiama pagal 61.1(b) taisyklės reikalavimus.

15.5.   Instrukcijos 17 ir 19 punktų pažeidimas nebus pagrindas jachtai paduoti protestą. Tai keičia 60.1(a) taisyklę. Baudos už šiuos pažeidimus gali būti mažesnės negu diskvalifikacija, jei taip nusprendžia Protestų komitetas.

15.6.   Protestų komiteto sprendimai bus galutiniai, kaip numatyta 70.5 taisyklėje.

16.   TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

16.1.   Turi būti įvykdytas 1 plaukimas, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis.

16.2.   a) Jeigu bus įvykdyti mažiau negu 4 plaukimai, jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai

b) Jeigu bus įvykdyta 4 ir daugiau plaukimų, jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.

17.   SAUGUMO TAISYKLĖS

17.1.   Pasitraukusi iš plaukimo jachta turi apie tai kaip galima greičiau pranešti Lenktynių komitetui.

18.   ĮGULOS AR ĮRANGOS PAKEITIMAS

18.1.   Dalyvio pakeitimas nebus leidžiamas be išankstinio raštiško Lenktynių komiteto pritarimo.

18.2.   Sugadintos ar prarastos įrangos pakeitimas nebus leidžiamas, jeigu tam nepritars Lenktynių komitetas. Prašymai dėl pakeitimų Lenktynių komitetui turi būti pateikti esant pirmai realiai galimybei.

19.   JACHTOS APMATAVIMO IR ĮRANGOS KONTROLĖ

Jachtos ir jos įrangos atitikimas klasės taisyklėms ir Lenktynių instrukcijai gali būti patikrintas bet kuriuo metu.

20.   REKLAMA

Jachtos privalo rodyti varžybų reklamą, pateiktą varžybų organizatorių.

21.   OFICIALŪS LAIVAI

Oficialūs laivai turės vėliavėlę su užrašu „RC“.

22.   PRIZAI

Prizai bus tokie: pirmų trijų vietų nugalėtojai bus apdovanojami diplomais.

23.   ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Regatoje buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. Žiūrėti 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti“. Vykdanti organizacija neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį, įvykudius ryšium su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

 

Lenktynių komiteto pirmininkas        Emilis ValentinaitisPRIEDAS A – LENKTYNIŲ ZONA

 

PRIEDAS B – DISTANCIJA

 

START-1-2-1-2-FINISH

1 ir 2 ženklai paliekami kairiame borte

PDF