facebook_pixel

24 valandų regata Trakuose

07.22 - 07.23, Trakai


Organizers: Vilniaus jachtklubas
07.22
24 C°
NE ↙ 3 m/s
07.23
24 C°
E ← 2 m/s

Results

I Grupė
Group
logo
1 Plaukimas
Start: 2017-07-22 12:00:00
Distance: 0 nm
VJ-DH, Coef: 1
Standings
Updated: 2017-07-24 10:49:11
Entries Pts. Pos. Pts. Pos.
TIME OUT
LTU-18 Antanas Valavičius
1 1 1 1
Draco
LTU-153 Jevgenijus Skuryginas
2 2 2 2
Šiaurinė
LTU-2064 Darius Sarsevičius
3 3 3 3
OHANA-TBK
LTU-296 Kotryna Kašėtaitė
4 4 4 4
Vėtra
LTU-16 Linas Baublys
5 5 5 5
Muzika
LTU-2069 Liutauras Kižys
6 6 6 6
Esmeralda
LTU-103 Laimis Smažinas
7 7 7 7

Registration

Registration is over

Entries

7
|
|
|
VJ I Grupė

VJ I Grupė 7

LTU-103
Esmeralda
Skipper: Laimis Smažinas
LTU-296
OHANA-TBK
Skipper: Kotryna Kašėtaitė
LTU-18
TIME OUT
Skipper: Antanas Valavičius
LTU-16
Vėtra
Skipper: Linas Baublys
LTU-153
Draco
Skipper: Jevgenijus Skuryginas
LTU-2069
Muzika
Skipper: Liutauras Kižys
LTU-2064
Šiaurinė
Skipper: Darius Sarsevičius

Esmeralda LTU-103 Laimis Smažinas

OHANA-TBK LTU-296 Kotryna Kašėtaitė

TIME OUT LTU-18 Antanas Valavičius

Vėtra LTU-16 Linas Baublys

Draco LTU-153 Jevgenijus Skuryginas

Muzika LTU-2069 Liutauras Kižys

Šiaurinė LTU-2064 Darius Sarsevičius

Documents

Jan 6 01:05

Regatos nuostatai

Regata: 24h-regata

1. Tikslas ir uždaviniai:

1.1. Ugdyti ir populiarinti buriavimą Vilniaus regione.

1.2. Išaiškinti pajėgiausius sportinių ir kreiserinių jachtų buriuotojus.
1.3. Kelti buriuotojų sportinį meistriškum
ą.

2. Dokumentai, kuriais vadovaujamasi vykdant regatą:

2.1. Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės (BVT 2013-2016).

2.2. Kreiserinių jachtų apmatavimo taisyklės “IMS 2015“, laiko perskaičiavimas taikant jachtų matavimų „VJ DH 2015” taisykles.

2.3. Šiais nuostatais, Regatos instrukcija.

2.4. Regatos instrukcija bus paskelbta 2017 07 22 11 val.

2.4. Vilniaus jachtklubo kreiserinių jachtų buriavimo varžybų nuostatai 2017.

3. Regatos vieta ir laikas:

3.1. Regata vykdoma Galvės ir Skaisčio ežeruose 2017 metų liepos 22-23 dienomis.

4. Reklama Regatos metu:

4.1. Reklamos yra privalomos visiems Regatos dalyviams pagal ISAF 20 reglamento Reklamos nuostatus.

5. Vadovavimas Regatai:

5.1. Regatą organizuoja Vilniaus Jachtklubas. Regatą vykdo jų paskirtas Organizacinis Komitetas.

5.2. Regatai teisėjauja Organizacinio Komiteto paskirtas regatos

Vyr. teisėjas – V.Mudėnas,

Teisėjas – M.Mudėnienė,

Sekretorius (-ė) – I.Ramanavičienė,

Protestų komiteto pirmininkas – K.Jurevičius.

5.3. Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

6. Reikalavimai Regatos dalyviams:

6.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai.

6.2. Varžybų dalyviams jokie apribojimai netaikomi, išskyrus jachtų kapitonus, kurie privalo turėti atitinkamą jachtos laivavedžio kvalifikaciją.

6.3. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš Regatos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi Regatos Lenktynių Komitetas.

7. Kiekviena kreiserinė jachta (LOA>6 m) privalo turėti:

7.1. Galiojantį tarptautinį burinės jachtos bilietą.

7.2. Galiojantį jachtos apmatavimo liudijimą pagal “VJ DH 2015”.

7.3. Tabelinį inventoriaus komplektą, 2017 m. techninės apžiūros įdėklą V plaukimo kategorijai.

7.4. Mobilų įrenginį (išmanų telefoną, planšetinį kompiuterį) su instaliuota Regatos.lt programėle laivo pozicijai nustatyti ir distancijai fiksuoti. Užtikrinti mobilaus įrenginio nepertraukiamą 24 valandų darbą.

8. Regatos programa :

8.1. Liepos 22 diena

10.00 – 11.00 val. Paraiškų ir dokumentų įteikimas Lenktynių Komitetui.

11.20 val. Lenktynių Komiteto ir kreiserinių jachtų vadų pasitarimas.

11.30 val. Regatos atidarymas.

12.00 val. Regatos startas.

8.2. Liepos 23 diena

12.00 val. Lenktynių finišas

9. Regatos įskaita:

9.1. Regatoje dalyvaujančios jachtos varžosi vienoje grupėje.

9.2. Numatomos viena startinė grupė

10. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas:

10.1. Regatos nugalėtojais taps jachtos nuplaukusios didžiausią atstumą per 24 valandas pagal tikrą ir perskaičiuotą laiką.

10.2. Rezultatai perskaičiuojami pagal „VJ DH 2015” formulę. Taikoma linijinė baudos taškų skaičiavimo sistema.

10.3. Jachtų užėmusias l - 3 vietas įgulos apdovanojamos prizais.

10.4. Apdovanojimų ir prizų įteikimo laikas bus paskelbtas per varžybų atidarymą.

10.5. Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami Lenktynių Komitetui iki Regatos atidarymo.

11. Regatos aprūpinimas:

11.1. Regatos starto mokesčiai:
Dalyvaujan
čios jachtos startinis mokestis – 4€
U
ž kiekvieną įgulos narį – 4€

Vilniaus Jachtklubo nariams mokesčiai už kiekvieną įgulos narį mažinami dvigubai.

12. Paraiškos:

12.1. Išankstinės paraiškos dalyvauti Regatoje pateikiamos registruojantis internetiniame puslapyje www.regatos.lt iki 2017 07 21 dienos 15 valandos ir pasirašant Trakų Žalgirio jachtklube Lenktynių Komitetui iki 2017 m. liepos 22 d. 11.00 valandos. Paraiškoje nurodomas jachtos pavadinimas, įgulos sąrašas, vienos jml įveikimo laikas (kreiserinėms jachtoms), numeris ant burių.

12.2. Vardinės paraiškos su jachtos ir ekipažo narių dokumentais (laivo bilietas, įdėklas ir kapitono kvalifikacijos liudijimas, apmatavimai - naudojami VJ DH 2015) pateikiamos Lenktynių Komitetui jachtos pristatymo metu.

13. Protestai:

13.1. Protesto mokestis 20 eurų.

13.2. Protesto padavimo laikas - 30 min. po paskutinės jachtos finišo.

PDF