facebook_pixel

TEAM RACING & WHO IS WHO

10.06 - 10.08, Daugai

10.06
11 C°
W → 4 m/s
10.07
12 C°
W → 4 m/s
10.08
10 C°
S ↑ 5 m/s

Registration

Registration is over

Entries

26
|
|
|
Catamarans
|
RS Feva

Catamarans 14

LTU-Pantera1
Kotryna Stackevičiūtė / Edvinas Mackevičius
Club:
LTU-Pantera1
Eglė Jurgickaitė / Valdas Jurgickas
Club:
LTU 1-Pantera1
Simona Tumasonytė / Miglė Masionytė
Club:
LTU 1-Pantera 1
Kajus Kašelionis / Pivašiunai Alytaus raj.
Club:
LTU 90-Pantera 1
Klaudija Abunevičiūtė / Butrimonys Alytaus raj.
Club:
LTU 90-Pantera 1
domantė Senutaitė / Butrimonys Alytaus raj.
Club:
LTU 90-Pantera 1
Lukas Babravičius / Butrimonys Alytaus raj.
Club:
LTU-5
Saulius Alminas / * *
Club:
LTU-4
Artūras Kapitanovas / * *
Club:
LTU-3
Elzė Matijošiūtė / * *
Club:
LTU 11-Pantera 1
Justinas Babravičius / Butrimonys Alytaus raj.
Club:
LTU-2
orestas Monkevičius / . .
Club:
LTU 1-PANTERA1
Julius Babravičius / julius Babravičius
Club:
LTU-1
Nojus Volungevičius / , ,
Club: NBA poseidonas Essc

RS Feva 12

LTU-11
Antanas Baltrušaitis / Eduardas Rinkevičius
Club: pp
LTU-10
Rokas Mockevičius / Laurynas *
Club:
LTU-9
Elzė Matijošiūtė / Agnė Lakickaitė
Club:
LTU-8
Milda Petrauskaitė / Indraja Petrauskaitė
Club:
LTU-7
Edgaras Urbanovič / Martynas Dudėnas
Club:
LTU-6
Arijus Dambrauskas / Tauras .
Club:
LTU-5
Tauras Dambrauskas / Pijus Garjonis
Club:
LTU-4
Jurgis Jurgelionis / Kajus Volungevičius
Club:
LTU-1
Agneta Butkevičiūtė / Ūla Matijošiūtė
Club:
LTU-3
Gabrielė Petraitytė / Daumantė Petraitytė
Club:
LTU-2
Tomas Linkus / Titas Linkus
Club:
LTU-4
Antanas Gerasimavicius / . .
Club: NBA/Poseidonas/ESSC

LTU-11 Antanas Baltrušaitis / Eduardas Rinkevičius

  • pp

LTU-Pantera1 Kotryna Stackevičiūtė / Edvinas Mackevičius

LTU-Pantera1 Eglė Jurgickaitė / Valdas Jurgickas

LTU 1-Pantera1 Simona Tumasonytė / Miglė Masionytė

LTU 1-Pantera 1 Kajus Kašelionis / Pivašiunai Alytaus raj.

LTU 90-Pantera 1 Klaudija Abunevičiūtė / Butrimonys Alytaus raj.

LTU 90-Pantera 1 domantė Senutaitė / Butrimonys Alytaus raj.

LTU 90-Pantera 1 Lukas Babravičius / Butrimonys Alytaus raj.

LTU-5 Saulius Alminas / * *

LTU-10 Rokas Mockevičius / Laurynas *

LTU-4 Artūras Kapitanovas / * *

LTU-9 Elzė Matijošiūtė / Agnė Lakickaitė

LTU-8 Milda Petrauskaitė / Indraja Petrauskaitė

LTU-7 Edgaras Urbanovič / Martynas Dudėnas

LTU-3 Elzė Matijošiūtė / * *

LTU 11-Pantera 1 Justinas Babravičius / Butrimonys Alytaus raj.

LTU-6 Arijus Dambrauskas / Tauras .

LTU-5 Tauras Dambrauskas / Pijus Garjonis

LTU-4 Jurgis Jurgelionis / Kajus Volungevičius

LTU-1 Agneta Butkevičiūtė / Ūla Matijošiūtė

LTU-2 orestas Monkevičius / . .

LTU-3 Gabrielė Petraitytė / Daumantė Petraitytė

LTU 1-PANTERA1 Julius Babravičius / julius Babravičius

LTU-1 Nojus Volungevičius / , ,

  • NBA poseidonas Essc

LTU-2 Tomas Linkus / Titas Linkus

LTU-4 Antanas Gerasimavicius / . .

  • NBA/Poseidonas/ESSC

Documents

Jan 6 01:08

 

RS Feva regata team racing -who is who

VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

2017 09 26

Elektrėnai

 

1.     ORGANIZATORIAI , PARTNERIAI

Varžybas, pagal LBS tarybos patvirtintą varžybų kalendorių, vykdo Elektrėnų buriuotojų klubas“Poseidonas“, rs sailing jachtų asociacija“, Vsi „ vėjo trejetas“, NBA. Partneriai Alytaus rajono savivaldybė, Daugų gimnazija, Daugų meno ir sporto mokykla, Alytaus rajono buriavimo iniciatyva .

2.     TAISYKLĖS

2.1.      Varžybos vykdomos pagal ISAF 2017-2020 m. BVT, šiuos nuostatus ir lenktynių instrukciją.

2.2.      Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3.     REKLAMA

3.1.      Varžybose galios TBF (ISAF) 20 Reglamentas.

3.2.      Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4.     TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS

4.1.      Varžybos yra atviros, asmeninės. Komandinės.

4.2.      Dalyvių amžius ir įskaitos:

Jachtų klasė

Įskaita/ gim. metai

Rs feva, tera A

Absoliuti/1999 ir jaunesni

Rs feva,tera  B

Absoliuti

Pantera

Absoliuti

                Komandinė RS feva

Absoliuti

                 Komandinė Rs tera

Absoliuti

 


4.4.      Išankstinės paraiškos dalyvauti varžybose turi būti atliktos www.regatos.lt iki 10,05 Vardinės paraiškos užpildžius visus paraiškos formos langelius, pateikiamos lenktynių komitetui atvykimo dieną 10,07 nuo 9.30 val. Iki 11.30 val.

4.5.      Registruojant vardines paraiškas, gali būti reikalaujama pateikti dalyvio tapatybę įrodantį dokumentą.

4.6 registruojant komandą pateikiamas komandos įgulų sąrašas.

5.     MOKESČIAI

5.1.       Privalomi tokie mokesčiai kiekvienam įgulos nariui, komandai

Rs jachtoms

Mokestis (EUR)

Visoms įskaitoms įgulos narys 

15

Komandinė įskaita komandai

45

 

5.2.      Užsiregistravus po 2017 m. 10,05 d. starto mokesčiai didinami 25 %.

6.     TVARKARAŠTIS

6.1.      Varžybos vykdomos  2017-10-6/8. DAUGŲ EŽERO   akvatorijoje

6.2.      Dalyvių registracija vyks atvykimo dieną nuo 10-07 9:30 val. iki 11:30 val.

6.3.       jachtų burtų trukimas vyks 10-07 dieną nuo 10:00 val. iki 11:00 val., ir pogrupių formavimas bei komndų

6.3.1  maksimaliai 6 jachtos pogrupyje. Komandoje trys įgulos

6.3.2 Pogrupių skaičius nustatomas remiantis užsiregistravusių įgulų skaičiumi.

6.3.3 Jachtomis aprūpina varžybų organizatoriai, lenktynėse nenaudojamas genakeris.

6.3.4 finalinės grupės jachtos išaiškinamos atkrintamumo principu , kai į tolesnį etapą išeina geriausios jachtos atsižvelgiant į dalyvių skaičių ir apie tai bus nurodyta instrukcijoje. Komandinėse varžybose laimėtojas dvikovoje pasiekęs dvi pergales.

6.4.      Organizatorių posėdis su teisėjais, komandų vadovais ir treneriais, pirmąją varžybų dieną, vyks 11.00 val. Planuojamas „Perspėjamojo“ signalo laikas pirmam plaukimui - 12.55 val.,

6.5.      Pogrupiuose planuojam vykdyti po 4 lenktynes. Komandinėse varžybose lenktynių skaičius iki komanda pasieks dvi pergales

6.6.      Varžybose per vieną dieną gali būti vykdomi iki 40 lenktynių priklausomai nuo dalyvių skaičiaus

6.7.      Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 16:00 val.

7.     APMATAVIMAI IR KONTROLINIS JACHTŲ PATIKRINIMAS

7.1 Jachtų parengimas lenktynėms tenka varžybų organizatoriams .

7.2 RS feva jachtos

7.3 Pantera-1 katamaranas

8.     LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

Lenktynių instrukcija paskelbiama atvykimo dieną iki 10.30 val. oficialioje skelbimų lentoje.

9.     DISTANCIJOS

9.1. Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijoje. Distancija prieš vėją ir pavėjui .

 

10.  BAUDŲ SISTEMA

10.1.   Lenktynių instrukcijoje gali būti įrašytos nuobaudos, už standartinių ar specifinių taisyklių pažeidimus, kurias galės savo nuožiūra taikyti Protestų ar Lenktynių komitetai be nagrinėjimo. Tai keičia 63.1 ir Priedo A5 taisykles.

10.2. Visi protestai sprendžiami iškart po situacijos. teisėjų sprendimas galutinis ir neskundžiamas

11.  TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

11.1.   Varžybos vyks pogrupių sistema taikant linijinį taškų skaičiavimą

11.2.   Nugalėtojas bus nustatomas finalinėse lenktynėse ne mažiau kaip 3 lenktynės.

11.3.    Taškai surinkti grupių lenktynėse bus galutiniai., finalinėse lenktynėse taškai skaičiuojami iš naujo.

11.4.  team racing skaičiuojamos pergalės, pogrupiuose laimėtojas  dvi perglės, finalinėse lenktynėse laimėtojas turi surinkti tris pergales

12.  PAGALBINIAI LAIVAI

12.1.   Visi pagalbiniai, komandų atstovų ir trenerių laivai privalo būti registruojami Lenktynių komitete, užpildant trenerio laivo registracijos formą

12.2.   Pagalbiniai laivai gali būti pažymėti organizatorių pateiktais atpažinimo ženklais.

12.3.   Varžybų organizatoriai užtikrins dalyvių saugumo katerį.

13.  RADIJO RYŠYS

Išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

14.  PRIZAI

14.1.   Prizais dalyviai apdovanojami pagal „Sporto priemonių vykdymo nuostatus“. Regatų dalyviai apdovanojami ir vardai jiems suteikiami, jeigu jachtų grupėje startavo ne mažiau kaip 4 laivai.

14.2.   Visose jachtų įskaitose prizais apdovanojami 1-3 vietas užėmusieji dalyviai.

14.3.   Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki varžybų pradžios.

15.  ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

 info pasiteirauti

+37060217070

Darius  

PDF
Jan 6 01:08

                                                                                                                Team Racing  & who is who 

 regatos instrukcija

 

Daugai

2017--10-07

 1.  Team Racing  & who is who 

                  (toliau – regata) vykdoma pagal šias taisykles:

1.1. Tarptautines 2017–2020 m. buriavimo varžybų taisykles: „

 1.2. Regatos nuostatus ir instrukcijas;

1.3. Jeigu yra prieštaravimų tarp regatos nuostatų ir regatos instrukcijų, pirmenybė teikiama instrukcijoms;

1.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp lietuviško ir angliško dokumentų tekstų, pirmenybė teikiama angliškam tekstui.

 2.    Pranešimai dalyviams

2.1.oficialioje skelbimų lentoje , ar žodžiu visiems regatos dalyviams prieinamu būdu.

 3.    Instrukcijų pakeitimai

 3.1. Regatos instrukcijų pakeitimai skelbiami ne vėliau kaip 1 val. iki pirmosios dienos starto oficialioje regatos skelbimų lentoje ir ar žodžiu , visiems regatos dalyviams prieinamu būdu.

 4.    Signalai krante

 4.1. Signalai krante keliami ant flakštoko

 

  5.    Regatos programa

10-07

9:30 iki 11:30 Varžybų dalyvių atvykimas, registracija  Regatos ofise Daugi teisėjų bokštelis

11.40 Regatos atidarymas 

12:00 1, 2, 3, 4...(n+1) lenktynės 


10-08

10:00  lenktynės

Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 15:00 val.

 

17:00 Regatos uždarymas apdovanojimai

:

 6.  Starto Grupių vėliavos

 6.1.  Baltame fone Skaičius Romėniškas II

6.2.  Klasių vėliavos “. RS  Feva


 7.  Regatos akvatorija

7.1.  Regata vykdoma Didžiulio ežeras Daugai

 8.  Distancijos

Distancijos ir lenktynių schemos pateiktos:

8.1. Pireduose A ir B

 9.  Ženklai

9.1. Regatų ženklai – pripučiamos raudonos bojos.

 10.   Kliūtys

10.1. Regatos kliūtimis laikomos  tilteliai, 

10.2. media atstovų kateriai

10.3. vandens įrenginiai

 11.   Startas

11.1. Plaukimų startai duodami keičiant RRS 26 taisyklę; Starto procedųra 3min. 

Klasės vėliava kyla ilgas signalas 3 minutės iki starto

P kyla 2 ilgas signalas 2 minutės iki starto

P nusileidžia  ilgas signalas miutė iki starto

30 sekundžių iki starto trumpas signalas

20 sekundžių iki starto trumpas signals

10 sekundžų iki starto trumpas signalas

5 seiundės iki starto trumpas signalas

Klasės vėliava nusileidžia startas


11.2. Laivai, laukiantys savo starto procedūros, privalo laikytis atokiai nuo starto linijos

ir regatos distancijos atstumu 40 m.

11.3. Startas paliekamas „atviras“ 3 minutes – tai keičia RRS A4 taisyklę.

 12.   Ženklų pakeitimai

12.1. Originalus ženklas (arba finišo linija) bus perkeltas teisėjų į naują vietą, tuo atveju, jeigu bus keičiama distancija;

12.2. Ženklą turi teisę keisti jachta su M vėliava.

12.3 po starto signalo ženklai nekeičiami

 13.  Finišas

13.1. Finišo linija – ten pat kur startas . Tarp teisėjų katerio su mėlyna vėliavėle ir gairelės vandenyje.

 14. Nuobaudos

14.1. Visoms klasėms dviejų apsisukimų bauda keičiama vieno apsisukimo bauda – tai keičia RRS 44.1 taisyklę.

14.2 Juris skirta bauda du apsisukiai

 15. Laiko apribojimai

15.1. 35, A4 ir A5 taisyklės.

 16. Protestai ir prašymai ištaisyti rezultatus

16.1. apie protestą teisėjai informuojami po incidento 

16.1. 1.Protestuojant nebūtina pakelti protesto vėliavos – tai keičia RRS 61.1 taisyklę;

16.2. Protestai nagrinėjami iškart žiuri sprendimu

 17. Taškai

17.1. Taškai skaičiuojami pagal linijinę sistemą;

17.2. Regata laikoma įvykusia, jei įvyksta 2 lenktynės

17.3. Regatoje netaikoma blogiausio rezultato atmetimas, jei įvyko mažiau nei keturios lenktynės

 18. Dalyvių pasitraukimas iš regatos

18.1. Pasitraukusi iš lenktynių jachta turi apie savo pasitraukimą kaip galima greičiau informuoti regatos teisėjus.

18,2 galima keisti įgulos narį apie tai informavus org. lenktynių komitetą ir jam leidus.

 19. Reklama

19.1. Organizatorių sprendimu regatos dalyviai gali būti įpareigoti reklamuoti regatos rėmėjus;.

 20. Šiukšlės

20.1. Šiukšles galima perduoti regatos teisėjų ir regatą aptarnaujantiems laivams;

20.2. Bus griežtai taikoma RRS 55 taisyklė: už jos pažeidimą jachta bus diskvalifikuojama visoms lenktynėms.

 21. Apdovanojimai

21.1. nurodyti regatos nuostatuose

 22. Dalyvių saugumas ir atsakomybė

22.1 . regatos dalyvis turi fiksuoti sekretorjate savo išplaukimą ir parplaukimą pasirašydamas specialiame  saugumo paskirties protokole, parplaukimas fiksuojamas ne vėliau,  kaip 5 minutės po grįžimo į krantą. Šio reikalavimo nevykdymas - skiriama 4 taškų bauda visose dienos lenktynėse

 22.3. Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima sau (žr. 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti varžybose“). Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių inventoriaus nuostolius, asmens sužalojimą ar mirtį regatos metu, prieš ją ar po jos.

 23. Regatos organizacinis komitetas

23.1. Regatos organizacinio komiteto sudėtis

Regatos org.komitetas:

Varžybų organizacinio komiteto vadovas: Julius Babravičius

Vyr.teisėjas Šarūnas Linkus

teisėjas Darius Gerasimavičius,


Meteriologas Naglis Šulija


Distancija A schema prieš vėja pavėjui, finišas prieš vėją

Distancija A.Who is who 

startas-1 ženklas-3 -ženklas finišas

Distancija B trikampis Team racing

startas -1 ženklas-2 ženklas-3 ženklas- finišas 


 

PDF