facebook_pixel

Vilniaus jaunių čempionatas ir VMSC pirmenybės

06.30 - 07.01, Trakai


Organizers: Vilniaus Jachtklubas ir VMSC
06.30
18 C°
N ↓ 7 m/s
07.01
13 C°
N ↓ 6 m/s

Registration

Registration is turned off

Entries

0
|
|
|
Laser radial
|
Optimist
|
RS Feva
|
RS Tera

Laser radial 0

Optimist 0

RS Feva 0

RS Tera 0

There are no entries registered

Documents

Jun 29 13:24


VILNIAUS MIESTO JAUNIŲ BURIAVIMO ČEMPIONATAS IR VILNIAUS    MIESTO SPORTO CENTRO BURIAVIMO PIRMENYBĖS


TRAKAI


2018 06 30 – 07 01


VARŽYBŲ NUOSTATAI


1. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI


1.1 Varžybas organizuoja ir vykdo Vilniaus jachtklubas


2. TAISYKLĖS


2.1 Varžybos vykdomos pagal World Sailing (WS) 2017-2020 m. BVT.


2.2 Bus taikomos jachtų klasių taisyklės su šiomis išimtimis:


2.2.1 Laser klasės taisyklė 7(a) (Laser Class Rules-One Design) pakeista taip:


„ Lenktyniaujant laive gali būti tik vienas asmuo. Šis asmuo turi būti įvardintas paraiškoje.“


2.2.2 Visose Optimist jachtų klasės įskaitose dalyviai gali startuoti su „Plastolit“ ir kitų gamintojų korpusais. Korpuso ir jo dalių, rangauto bei burės matmenys ir kiti techniniai parametrai turi atitikti Tarptautinėms Optimist  klasės taisyklėms (International Optimist Class Rules).


2.3 Ketinanti paduoti protestą  jachta apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj pat po finišo. Tai keičia BVT 61.1(a) taisyklę.


2.4 Jeigu tekstuose yra kalbinių prieštaravimų, tekstas anglų kalba turi viršenybę.


2.5 Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.


3. REKLAMA


3.1 Varžybose galios TBF (ISAF) 20 Reglamentas.


3.2 Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.


4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS


4.1 Varžybos atviros asmeninės.


4.2 Dalyvių amžius ir įskaitos:


OPTIMIST A – 2003-2006


OPTIMIST B - 2007 ir jaunesni


LASER             - absoliuti įskaita


4.3 Dalyvių registracija vykdoma UAB “Trakų jachtklubas“ patalpose, Žemaitės g. 3, Trakai, arba internetu https://regatos.lt/


5. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS


5.1 Dalyvių registracija vyks pirmą varžybų dieną birželio 30d. šeštadienį nuo 10:00 val. iki 11:00 val.


5.2 Varžybų organizatorių posėdis su teisėjais, komandų vadovais ir treneriais, pirmąją varžybų dieną, vyks 10.45 val. Planuojamas Perspėjamojo signalo laikas pirmosiom lenktynėms - 11.30 val.


Sekmadienį liepos 2d. Perspėjamojo signalo laikas lenktynėms planuojamas 11.30 val.


5.3 Varžybose planuojama vykdyti 6 lenktynias. Per vieną dieną gali būti vykdomi ne daugiau kaip 5 lenktynės.


5.5 Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 15:00 val.


7. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA


 Lenktynių instrukcija bus iškabinta  UAB “Trakų jachtklubas“ Žemaitės g. 3, Trakai, esančioje oficialioje skelbimų lentoje pirmą varžybų dieną iki 11:00 val.


8. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA


Varžybos vykdomos Galvės ežero akvatorijoje tarp Tiškevičiaus rūmų ir kempingo „Slėnis“.


9. DISTANCIJOS


Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijoje.


10. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS


10.1 Bus taikoma BVT A Priedo taškų skaičiavimo sistema.


10.2 Kai bus įvykdytos mažiau nei 5 lenktynės, tai jachtos taškai surinkti visose lenktynėse bus galutiniai.


10.3 Kai bus įvykdytos 5 ir daugiau lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vienų blogiausių lenktynių.


11. PAGALBINIAI LAIVAI


11.1 Visi pagalbiniai komandų atstovų ir trenerių laivai privalo registruotis Lenktynių komitete .


11.2 Komandos kiekvienai 15 jachtų grupei privalo turėti vieną katerį saugumui užtikrinti. Vardinėje paraiškoje turi būti nurodytas katerio numeris ir burių numeriai jachtų, už kurių saugumą jis atsakingas.


11.3 Individualiai varžybose dalyvaujantys buriuotojai ar komandos, turinčios mažiau kaip 15 jachtų grupę, kartu su vardine paraiška turi pateikti raštišką katerio vairininko patvirtinimą, kuriuo jis įsipareigoja užtikrinti dalyvio(ių) saugumą varžybų metu.


12. RADIJO RYŠYS


 Išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.


13. PRIZAI


13.1 Varžybų apdovanojimai bus įteikti visų jachtų klasių pirmų-trečių vietų laimėtojams Vilniaus jachtklubo diplomais ir medaliais.


13.4 Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki varžybų pradžios.


14. ATSAKOMYBĖ


14.1 Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su varžybomis, prieš jas, jų metu ir po jų.


14.2 Buriuotojai varžybose dalyvauja vien savo rizika (BVT 4 taisyklė).


14.3 Už jachtų paruošimą varžyboms, įskaitant ir gelbėjimo priemones, atsako dalyvio treneris arba pats dalyvis, jei jis turi 18 metų.


15. KITA INFORMACIJA


Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į:


Eugenijus Čabys


Mob. tel.: +370 693 18174


El.paštas: e.cabys@gmail.com


PDF
Jun 30 09:15


VILNIAUS MIESTO JAUNIŲ BURIAVIMO ČEMPIONATAS IR VILNIAUS    MIESTO SPORTO CENTRO BURIAVIMO PIRMENYBĖS


TRAKAI


2018 06 30


LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA


 


1.      TAISYKLĖS


1.1 Varžybos vykdomos pagal 2017 – 2020 m. BVT, (ISAF Racing Rules of Sailing 2017– 2020), šių varžybų nuostatus ir lenktynių instrukciją.


1.3 Starto zona yra zona, nutolusi nuo bet kurio starto linijos taško 30 m.


1.4 Lenktynių zona yra plotas, kuriame gali lenktyniauti jachtos, plius 30m. nuo jo.


1.5 Jeigu yra prieštaravimai tarp Varžybų nuostatų ir šios Lenktynių instrukcijos tai viršenybę turi Lenktynių instrukcija.


1.6 Ketinanti paduoti protestą jachta apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj pat po finišo. Tai keičia BVT 61.1(a) taisyklę.


2. SAUGUMO REIKALAVIMAI


2.1 Lenktynių komitetas gali paduoti protestą prieš jachtą (burlentę) nesilaikančią šių reikalavimų.


2.2  Dalyviai būdami ant vandens, privalo dėvėti individualias gelbėjimosi priemones visą laiką, išskyrus trumpą laikotarpį kaip keičiama arba tvarkoma apranga ar individuali įranga. Peršlampami ar sausi hidrokostiumai nėra individualios plūdrumo priemonės. Tai keičia BVT 40 taisyklę.


2.3 Varžybų dalyviai kuriems reikalinga gelbėjimo laivo pagalba, turi mojuoti iškėlę vieną ranką su atviru delnu. Jei pagalbos nereikia, reikia mojuoti ranka sulenkus plaštakos pirštus į kumštį.  


2.4 Pasitraukusi iš lenktynių jachta , turi informuoti bet kurį lenktynių komiteto laivą prieš paliekant lenktynių zoną, o jeigu to neįmanoma padaryti, tai grįžus į krantą, kaip galima greičiau pateikti informaciją raštu lenktynių biure.


3.     INFORMACIJA DALYVIAMS


Informacija dalyviams bus skelbiama prie trenerio kambario Trakų jachtklube.


4.     LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS


4.1    Dalyvių registracija vyks pirmą varžybų dieną nuo 10:00 val. iki 10:30 val.


6.2 Varžybų organizatorių posėdis su teisėjais, komandų vadovais ir treneriais, pirmąją varžybų dieną, vyks 10.30 val.


6.3 Šeštadienį birželio 30 d. planuojama vykdyti 4 plaukimus,  „Perspėjamojo“ signalo laikas pirmam dienos plaukimo startui 11.30 val.


6.4 Jachtų perspėjimui, kad plaukimas ar plaukimų seka prasidės tuojau pat, bus pakeliama oranžinė vėliava, žyminti starto liniją, su vienu garsiniu signalu, ne mažiau kaip prieš 2 minutes iki “Perspėjamojo” signalo iškėlimo.


6.5 Varžybose planuojama vykdyti 7 plaukimus. Per vieną dieną gali būti vykdomi ne daugiau kaip 5 plaukimai.


6.6 Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 16:00 val.


5.     KLASIŲ VĖLIAVOS


Klasių vėliavos yra jachtų klasių simboliai: Laser ; Optimist;  


6.     LENKTYNIŲ ZONA


Lenktynių zonos bus Galvės ežero akvatorijoje


7.     DISTANCIJA


9.1 Iliustracijos priede A  parodytas jachtų klasių  distancijos ženklų apiplaukimo eiliškumas ir kryptis, kuria juos reikia praplaukti;


10. ŽENKLAI


10.1 Distancijos ženklai bus:


- Nr.1 pripučiama, skritulio formos


- Nr.2  pripučiama, skritulio formos


- starto ženklai - lenktynių komiteto laivas dešiniajame linijos gale ir gairė su vėliavėle vandenyje , kairiajame starto linijos gale;


- finišo ženklai -  lenktynių komiteto laivas, dešiniajame linijos gale ir gairė su  vėliavėle vandenyje, kairiajame finišo linijos gale.


11. STARTAS


11.1 Startų tvarka: Laser; Optimist


11.2 Starto linija bus tarp oranžinės vėliavos ant lenktynių komiteto laivo, dešiniajame starto linijos gale ir gairės su vėliava vandenyje, kairiajame starto linijos gale.


11.3 Lenktynių startas bus duodamas pagal BVT 26 taisyklę


 


Minutės iki starto signalo

Regimas signalas

Garsinis signalas

Reikšmė

5

Klasės vėliava

Vienas

Perspėjamasis signalas

4

P, I  vėliava

Vienas

Paruošiamasis signalas

1

Paruošiamojo signalo vėliava nuleidžiama

Vienas

Viena minutė

0

Klasės vėliava nuleidžiama

Vienas

Starto signalas


 


11.4 Jachtos kurioms „ Perspėjamasis“ signalas nebuvo duotas turi vengti starto zonos ir gali buriuoti ne arčiau kaip 30 metrų atstumu, pavėjui nuo starto linijos, kol vyksta kitų klasių plaukimo starto procedūra.


11.5 Sekančių tos dienos plaukimų “Perspėjamasis” signalas jachtų (burlenčių) klasei gali būti duotas finišavus visoms jachtoms arba pasibaigus kontroliniam laikui. Pirmojo tos dienos plaukimo startų tvarkos eiliškumas neprivalomas.


12. FINIŠAS


12.1 Finišo linija bus tarp gairės su mėlyna vėliava ant lenktynių komiteto laivo, dešiniajame finišo linijos gale ir gairės su vėliavėle vandenyje, kairiajame finišo linijos gale.


12.2 Finišo linijos gairė  gali būti pastatyta, arba jos vieta koreguojama, po starto signalo.


15. KONTROLINIS LAIKAS IR NUMATOMA PLAUKIMO TRUKMĖ


15.1 Numatoma plaukimo trukmė ( Target time ) jachtų klasėms yra 20 min.,. Prognozuojamos plaukimo trukmės nesilaikymas negali būti prašymo atitaisyti rezultatą priežastis. Tai keičia 62.1(a) taisyklę.


15.2 Jeigu jachtos nefinišuos per 10 min., po pirmos teisingai apiplaukusios distanciją ir finišavusios jachtos (burlentės), bus laikomos nefinišavusiomis (DNF) be nagrinėjimo. Tai keičia taisykles 35, A4 ir A5.


17. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS


17.1 Turi būti įvykdyti 2 plaukimai, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis.


17.2 Kai bus įvykdyti mažiau kaip 4 plaukimai, jachtos (burlentės)  taškai surinkti visuose plaukimuose bus galutiniai.


17.3 Kai bus įvykdyti 4-7 plaukimai, tai jachtos (burlentės) surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.


22. ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMAS


 Varžybų dalyvis negali tyčia mesti šiukšles į vandenį. Šiukšles galima atiduoti pagalbiniams arba bet kuriems lenktynių komiteto laivams.


24. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS


Varžybose buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. (Taisyklė 4: “Sprendimas lenktyniauti”). Varžybų organizatoriai neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį įvykusius varžybų metu, prieš jas, ar po jų.


 


 


 


Varžybų vyr. teisėjas                                                        Linas Baublys   


PDF
Jun 30 09:17

Lenktynių instrukcijos priedas A.

PDF