facebook_pixel

Smiltynės Jachtklubo regata

07.20, Klaipėda


Organizers: Smiltynės Jachtklubas
07.20
22 C°
N ↓ 2 m/s

Sponsors

Sponsor

Description

Regata organizuojama paskatinti vaikus ir jaunimą aktyviau domėtis ir susipažinti su šia sporto šaka iš arčiau.

Mūsų misija sukurti edukacinę šventę, kurios metu buriavimo specialistai galėtų ne tik mėgautis savo mylimu sportu, bet ir pasidalinti savo sukauptomis žiniomis, praktiniais bei teoriniais patarimais su jaunimu.

Schedule

Registracija: liepos mėn. 20 d., Nuo 8.00 val. iki 9.00 val.

Kapitonų pasitarimas vyks liepos mėn. 20 d. nuo 9.30 val. regatos biure

Plaukimų datos:

Liepos mėn. 20 d.      ORC ir LKRT-H                 1 lenktynės

Planuojamas perspėjamojo signalo laikas pirmam plaukimui yra 10.25 val.

Messages

 • Regata atšaukiama

  Dėl prognozuojamo mažo vėjo regata atšaukiama, tačiau norinčių sudalyvauti edukacinėje šventėje su vaikais laukiame 14 val.

  Org. komitetas


Registration

Registration is over

Entries

6
|
|
|
LKRT-H
|
ORC

LKRT-H 1

LTU-cud 44
nereide
Skipper: Gvidas Misiūnas
gph: 665.85  

ORC 5

LTU-2068
Keturi vėjai
Skipper: Adomas Janulionis
gph: 611.1  
LTU-1111
NidaIII
Skipper: Simonas Steponavičius
gph: 609.1  
LTU-1537
Baltas
Skipper: Gintaras Vaičiūnas
gph: 601.7  
LTU-2235
TEGU
Skipper: Jurgis Janulionis
gph: 607.8  
LTU-1620
EXTREME
Skipper: Aistis Kalanavičius
gph: 609.8  

Keturi vėjai LTU-2068 Adomas Janulionis

 • gph: 611.1  

NidaIII LTU-1111 Simonas Steponavičius

 • gph: 609.1  

Baltas LTU-1537 Gintaras Vaičiūnas

 • gph: 601.7  

TEGU LTU-2235 Jurgis Janulionis

 • gph: 607.8  

EXTREME LTU-1620 Aistis Kalanavičius

 • gph: 609.8  

nereide LTU-cud 44 Gvidas Misiūnas

 • gph: 665.85  

Documents

Jun 26 16:41

2019 m. „Smiltynės jachtklubo“ regatos nuostatai

2019.07.20

Klaipėda

1. ORGANIZATORIAI

UAB „Smiltynės jachtų uosto operatorius“ ir UAB „DOMMO Nerija“

2. TAISYKLĖS

2.1. Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse 2017-2020 (World Sailing Racing Rules of Sailing 2017-2020).

2.2. Bus taikomi:

2.2.1. ORC (Offshore Racing Congress) vertinimo sistemos 2019 (ORC Rating Systems 2018 (ORC International & ORC Club));

2.2.2. ORC Tarptautinės matavimo sistemos 2019 (International Measurement System – IMS 2018);

2.2.3. LKRT-H reglamentas 2016;

2.2.4. World Sailing Jūrinių specialiųjų reglamentų 4 kategorija (World Sailing Offshore Special Regulations 2016-17 Category 4);

2.2.5. World Sailing Buriavimo įrangos taisyklės 2017-2020 (Equipment Rules of Sailing 2017-2020)

2.2.6. Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;

2.2.7. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3. REKLAMA

3.1. Galios TBF (ISAF) 20 reglamentas.

3.2. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4. TEISĖ DALYVAUTI

4.1. Regata atvira visoms jachtoms, turinčioms galiojantį ORC Club, ORC International ar LKRT-H sertifikatą.

5. GRUPĖS

5.1. Jachtos bus skirstomos į grupes pagal ORC GPH rodiklį arba LKRT-H sertifikatą turinčias jachtas:

ORC A                       X35

ORC B                      Visi

LKRT-H                   Visi

Nesusirinkus 5 jachtoms ORC grupėje, organizacinis komitetas turi teisę sujungti reikiamas ORC grupes.

Grupės turės atskirus rezultatus, ORC grupė turės ir bendros grupės rezultatus.

6. PARAIŠKOS IR MOKESČIAI

6.1. Turinčios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu: https://regatos.lt/smiltynes iki liepos mėn. 19 d. Pateikiant paraišką  vėliau, mokesčiai didinami 25%.

6.2. Pildomos paraiškos registracijos metu bus pripažintos sumokėjus 50% didesnius mokesčius.

6.3. Negrąžinamas dalyvio mokestis privalo būti sumokamas grynais registracijos metu.

            Mokestis

Jachta                                                                                                              50 €

7. TVARKARAŠTIS

7.1. Registracija: liepos mėn. 20 d., Nuo 8.00 val. iki 9.00 val.

7.2. Kapitonų pasitarimas vyks liepos mėn. 20 d. nuo 9.30 val. regatos biure

7.3. Plaukimų datos:

Data                          Grupė                                  Lenktynių skaičius

           

Liepos mėn. 20 d.      ORC ir LKRT-H                 1 lenktynės

           

7.4. Planuojamas perspėjamojo signalo laikas pirmam plaukimui yra 10.25 val.

8. APMATAVIMAI

8.1. Kiekviena jachta privalo pranešti apie ORC Club arba ORC International, arba LKRT-H matavimų pasikeitimą registracijos metu

9. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

9.1. Lenktynių instrukciją bus galima gauti užsiregistravus lenktynių komiteto biure

9.2. Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliau kaip likus 12 valandų iki registracijos pradžios regatos svetainėje regatos.lt, oficialioje regatos skelbimų lentoje, kuri bus Smiltynės jachtklubo skelbimų vietoje.

10. RENGINIO VIETA

10.1. Regata vykdoma Baltijos jūroje 2019 metų liepos mėn. 20 d. Smiltynėje.

10.2. Lenktynių komiteto biuras bus Smiltynės jachtklube.

11. DISTANCIJOS

11.1. Regatos distancijos bus nurodomos lenktynių instrukcijose

12. BAUDŲ SISTEMA

12.1. Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms BVT 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų Bauda” pakeista į “Vieno apsisukimo Baudą”.

13. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

13.1. Taškų skaičiavimo sistemos yra šios:

13.1.1. Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal ORC (COASTAL / LONG DISTANCE) Time on Distance formulę

13.1.2. Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal LKRT-H formulę

14. VIEŠINIMO TEISĖS

Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

15. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI

Kylinės jachtos negali būti iškeltos regatos metu, išskyrus Lenktynių komiteto išankstinio raštiško leidimo laiką.

16. RADIJO RYŠYS

Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

17. PRIZAI

17.1. Prizais bus apdovanojami kiekvienos laivų grupės pirmų 3 vietų nugalėtojai.

18. ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos

19. KITA INFORMACIJA

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis:

+370 663 51177

Valerijus Bogunas

PDF