facebook_pixel

Lietuvos 470 jachtų klasės čempionatas

09.24 - 09.26, Elektrėnai


Organizers: Lietuvos 470 jachtų klasės asociacija, BK"Poseidonas"

Schedule

LR 470 jachtų čempionatas

šeštadienis

8.30-9.00 Vardinė registracoija

10.00  pirmųjų dienos lenktynių startas

Sekmadienis

10.00 Pirmųjų dienos lenktynių startas

planuojama 6 lenktynės

15.00 Apdovanojimų ceremonija

Results

Lietuvos 470 jachtų čempionatas
Group
logo
Plaukimas: 1
Start: 2021-09-25 10:00:00
Distance: 2 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
Preliminary
Plaukimas: 2
Start: 2021-09-25 11:00:00
Distance: 2 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
Preliminary
Plaukimas: 3
Start: 2021-09-24 12:00:00
Distance: 2 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
Preliminary
Plaukimas: 4
Start: 2021-09-26 11:00:00
Distance: 2 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
Preliminary
Plaukimas: 5
Start: 2021-09-26 12:00:00
Distance: 2 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
Preliminary
Plaukimas: 6
Start: 2021-09-26 13:00:00
Distance: 2 nm
Monotype (One Design), Coef: 1
Preliminary
Standings
Updated: 2021-09-26 13:49:26
Entries Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos.
LTU-20
Arnas Vaišnys / Danielė Viršilaitė
3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 7 1
LTU-2
Daumantė Petraitytė / Jurgis Jurgelionis
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 7 2
LTU-15
Rokas Bitinaitis / Gabrielė Gurinskaitė
2 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 15 3
LTU-1
Ūla Matijošiūtė / Saulius Alminas
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 18 4

Registration

Registration is over

Entries

4
|
|
|
470

470 4

LTU-15
Rokas Bitinaitis / Gabrielė Gurinskaitė
Club: NBA-ESSC-POSEIDONAS-470 ACOCIACIJA
LTU-20
Arnas Vaišnys / Danielė Viršilaitė
Club: griaustinis-470 ACOCIACIJA
LTU-1
Ūla Matijošiūtė / Saulius Alminas
Club: NBA-ESSC-POSEIDONAS-470 ACOCIACIJA
LTU-2
Daumantė Petraitytė / Jurgis Jurgelionis
Club: NBA-ESSC-POSEIDONAS-470 ACOCIACIJA

LTU-15 Rokas Bitinaitis / Gabrielė Gurinskaitė

 • NBA-ESSC-POSEIDONAS-470 ACOCIACIJA

LTU-20 Arnas Vaišnys / Danielė Viršilaitė

 • griaustinis-470 ACOCIACIJA

LTU-1 Ūla Matijošiūtė / Saulius Alminas

 • NBA-ESSC-POSEIDONAS-470 ACOCIACIJA

LTU-2 Daumantė Petraitytė / Jurgis Jurgelionis

 • NBA-ESSC-POSEIDONAS-470 ACOCIACIJA

Documents

Sep 21 14:46
page1image152205120

page1image152226576

NUOSTATAI

2021 09 25-26 ELEKTRĖNAI

Lietuvos 470 jachtų klasės čempionatas“ 


organizuoja,

Lietuvos 470 asociacija 

Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“.

1. ORGANIZATORIAI

6.3. Plaukimų datos: 

Rugsėjo 25 d. 

Rugpjūčio 26 d.

Lenktynių skaičius

6 lenktynės 1. TAISYKLĖS

  1. 2.1.  Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse

   2017-2020 (World Sailing Racing Rules of Sailing 2021-2024).

  2. 2.2.  Bus taikomi:

  3. 2.3.  Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;

  2.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų,

  Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

 2. REKLAMA
  3.1. 
  Galios TBF 20 reglamentas.
  3.2. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą

  reklamą.

 3. TEISĖ DALYVAUTI

  1. 4.1.  Regata atvira visiems 470 buriniams laivams.

  2. 4.2.  Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos

   numerius ant burių.

  3. 4.3.  Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems

   dalyviams.

 4. PARAIŠKOS
  5.1. Turinčios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu:

   iki rugsėjo mėnesio 25 dienos 9.00

 5. TVARKARAŠTIS Ir mokesčiai

  1. 6.1.  Registracija:
   09.25 d. Nuo 8.30 iki 9.00 val. Poseidono kapitonate

6.2. Planuojamas perspėjamojo signalo laikas pirmoms regatos lenktynėms yra 9.55 val. 

6.3.  Startinis mokestis 30 eur.

7.1. Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliau kaip likus 12 valandų iki pirmo regatos plaukimo regatos svetainėje regatos.lt,

oficialioje regatos skelbimų lentoje, kuri bus prie „Poseidono“ kapitonato.

RENGINIO VIETA
8.1. 
Regata vykdoma Elektrėnų mariose 09- 25/26 d. 

8.2. Lenktynių komiteto biuras bus „Poseidono“ kapitonate.

9. DISTANCIJOS
9.1. 
Regatos distancija bus nurodyta lenktynių instrukcijoje.

10. STARTAS
10.1. 
Starto procedūra pagal 26 taisyklę.

11. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
11.1. Galios linijinė taškų skaičiavimo sistema

 1. 11.2.  Reikalingi 1 plaukimas, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis

 2. 11.3.  Blogiausio plaukimo įskaitymas:

11.3.1. Jeigu bus įvykdyti mažiau negu 3 plaukimai, jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai

11.3.2. Jeigu bus įvykdyta 3 ir daugiau plaukimų, jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.

12. VIEŠINIMO TEISĖS

Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

13. RADIJO RYŠYS

Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

14. ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

15. SPECIALIOJI NUOSTATA

Regata bus vykdoma arba gali būti nevykdoma, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos

vyriausybės nutarimus dėl karantino laikymosi sąlygų.

16. KITA INFORMACIJA

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis į organizatorių: info@optimist.lt
Antanas Juodsnukis
+370 615 33393

PDF
Sep 25 06:03

LIETUVOS 470 JACHTŲ KLASĖS ČEMPIONATAS LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

2021 09 25– 26  ELEKTRĖNAI

„Lietuvos 470 jachtų klasės čempionatas“ organizuoja, Lietuvos 470 asociacija bei

Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“.

 1. TAISYKLĖS

  2.1. TBF (World Sailing) Buriavimo Varžybų Taisyklės (2021-2024).
  2.2. 
  Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir nuostatų, instrukcijos turi viršenybę. 2.3. Bus taikomas BVT P priedas ir specialios 42 taisyklės procedūros.

 2. INFORMACIJA DALYVIAMS

  Informacija dalyviams bus skelbiama oficialiame regatos puslapyje www.regatos.lt

  bei oficialioje regatos skelbimų lentoje,kuri bus prie Poseidono kapitonato.

 3. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI

  4.1. Visi Lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami ne vėliau kaip 1 val. prieš pirmą startą, tos dienos, kurią jie įsigalios, išskyrus lenktynių tvarkaraščio pakeitimus, kurie bus paskelbiami iki 20:00 val., vieną dieną prieš jiems įsigaliojant.

 4. SIGNALAI KRANTE

  1. 5.1.  Signalai krante bus iškeliami ant Neringos sporto mokyklos flagštoko.

  2. 5.2.  Kai AP vėliava iškelta krante, „1minutė“ AP lenktynių signale yra pakeista į „ne mažiau kaip

60 minučių“.

6. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

6.1. Lenktynių tvarkaraštis:

nurodytas nuostatuose

page1image3094305808 page1image3094306096 page1image3133321376 page1image3133322400page1image3133322592 page1image3133323728 page1image3133324272 page1image3133324560 page1image3133324848
 1. 6.2.  Paskutinę lenktynių dieną Perspėjimo signalas nebus duodamas po 14:00 val., nebent bussignalizuotas bendro atšaukimo signalaslenktynėms, kurioms pirmas Perspėjimo signalas buvo duotas iki 14:00 val.

 2. 6.3.  Jachtų perspėjimui, kad plaukimas ar plaukimų seka prasidės netrukus, bus pakeliama oranžinė starto linijos vėliava su vienu garsiniu signalu ne mažiau kaip prieš 1 minutę iki Perspėjamojo signalo.

 1. KLASIŲ VĖLIAVOS IR STARTO TVARKA

  470 – baltame fone

 2. LENKTYNIŲ ZONA

  Priedas A rodo lenktynių zonos vietą.

 3. DISTANCIJOS

  9.1. Priede B parodyta distancijos iliustracija, įskaitant eiliškumą, kuriuo turi būti praplaukti ženklai.

10. ŽENKLAI

10.1. Ženklas 1 bus raudonos spalvos cilindrinis pripučiamas ženklas.

11. STARTAS

 1. 11.1.  Plaukimų startai bus duodami pagal 26 taisyklę.

 2. 11.2.  Starto linija bus tarp oranžinės vėliavos ant Lenktynių komiteto laivo dešiniame linijos gale ir

  oranžinės vėliavos kairiame starto linijos gale, vandenyje arba ant Lenktynių komiteto laivo.

 3. 11.3.  Jachta, kuri nestartavo per 2 minutes po jos starto signalo, bus užskaitoma kaip nestartavusi

  (DNS) be nagrinėjimo. Tai keičia BVT A4 ir A5 taisyklę.

12. FINIŠAS

 1. 12.1.  Finišo linija bus tarp gairės su mėlyna vėliava ant Finišo laivo, kairiajame finišo linijos gale ir gairės su raudona (starto) vėliavėle vandenyje, dešiniajame finišo linijos gale.

 2. 12.2.  Finišo linijos gairė gali būti pastatyta, arba jos vieta koreguojama, po starto signalo.

13. BAUDŲ SISTEMA [DP]

13.1. Bus taikomas Priedas P.

14. KONTROLINIS LAIKAS

14.1. Jachtos, kurios nefinišuos per 10 min po pirmos teisingai apiplaukusios distanciją ir finišavusios jachtos bus laikomos nefinišavusiomis (DNF) be nagrinėjimo. Tai keičia 35, A4 ir A5 taisykles.

15. PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATĄ

15.1. Protestų blankus galima gauti lenktynių biureProtestai arba prašymai atitaisyti rezultatą ar pakartoti nagrinėjimą, turi būti pateikiami biurui per protestų padavimo laiką.

15.2. Protestų padavimo laikas visoms klasėms yra 60 min. po paskutinės jachtos finišo paskutiniame tos dienos plaukime arba po Lenktynių komiteto signalo „Šiandien daugiau plaukimų nebus“, žiūrint kas vėliau.

15.3. Informacija apie protestus, protestų šalis ir liudininkus bus paskelbiama ne vėliau kaip per 20 minučių po protestų padavimo laiko pabaigos. Nagrinėjimai vyks protestų patalposeprasidės nurodytu laiku.

15.4. Sąrašas jachtų, kurios buvo nubaustos pagal P priedą, bus paskelbtas oficialioje skelbimų lentoje.

15.5. Informacija jachtoms apie protestus, kuriuos padavė Lenktynių komitetas arba Protestų komitetas bus paskelbiama pagal 61.1(b) taisyklės reikalavimus.

15.6. Instrukcijos 17 ir 19 punktų pažeidimas nebus pagrindas jachtai paduoti protestą. Tai keičia 60.1(a) taisyklę. Baudos už šiuos pažeidimus gali būti mažesnės negu diskvalifikacija, jei taip nusprendžia Protestų komitetas.

15.7. Protestų komiteto sprendimai bus galutiniai, kaip numatyta 70.5 taisyklėje.

16. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

16.1. Turi būti įvykdyti 2 plaukimai, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis.
a) Jeigu bus įvykdyti mažiau negu 
plaukimai, jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai
b) Jeigu bus įvykdyta 3 ir daugiau plaukimų, jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.

17. SAUGUMO TAISYKLĖS

17.1. Pasitraukusi iš plaukimo jachta turi apie tai kaip galima greičiau pranešti Lenktynių komitetui.

17.2. [DP] Jachtos neišplaukiančios iš uosto į lenktynių zoną privalo apie tai raštu pateikti informaciją Lenktynių biure

18. ĮGULOS AR ĮRANGOS PAKEITIMAS

 1. 18.1.  Dalyvio pakeitimas nebus leidžiamas.

 2. 18.2.  Sugadintos ar prarastos įrangos pakeitimas nebus leidžiamas, jeigu tam nepritars

Lenktynių komitetas. Prašymai dėl pakeitimų Lenktynių komitetui turi būti pateikti esant

pirmai realiai galimybei.

19. REKLAMA

Jachtos privalo rodyti varžybų reklamą, pateiktą varžybų organizatorių.

20. APDOVANOJIMAI

Apdovanojimai vyks rugpjūčio mėn. 14d. 17.00 val. prie Poseidono kapitonato.

21. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Regatoje buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. Žiūrėti 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti“. Vykdanti organizacija neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį, įvykudius ryšium su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

PDF