facebook_pixel

Lietuvos jūrinių jachtų čempionatas


Organizers: Lietuvos Buriuotojų Sąjunga

Championship regattas schedule

June

logo

I Leg | Pilies uosto regata

06.13 - 06.14, Klaipėda
Pilies uostas
20

August

logo

II Leg | Tarptautinė 53-oji „Kuršių marių“ regata

08.01 - 08.08, Klaipėda, Nida
Lietuvos buriuotojų sąjunga
53
logo

III Leg | S.Marcinkevičiaus regata

08.29 - 08.30, Klaipėda
KMJBK
6

September

logo

IV Leg | Lietuvos ORC čempionatas - Klaipėda Jazz Race

09.03 - 09.06, Klaipėda
Lietuvos Buriuotojų Sąjunga
4
logo

V Leg | Kapitono Stepono Kudzevičiaus regata

09.26 - 09.27, Klaipėda
SK "Ostmarina"
14

Championship results

Įskaitinių varžybų rezultatai
PUR
KMR
SMR
ORC
KSKR
Places
Entries Pts. Pts. Pts. Pts. Pts. Pts. Pos.
TEGU
LTU-2235
8 11 0 2 0 21 1
COOL WATER
LTU-2777
0 13 0 4 0 17 2
NEXT
LTU-2362
9 7 0 0 0 16 3-4
Nida III
LTU-1111
6 10 0 0 0 16 3-4
PRUS PRIMO
LTU-2037
10 5 0 0 0 15 5-6
Keturi vėjai
LTU-2068
0 12 0 3 0 15 5-6
Samsara
LTU-2322
5 6 2 0 0 13 7-8
EXTREME
LTU-1620
4 8 0 1 0 13 7-8
DIA
LTU-3111
0 9 0 0 0 9 9
Idefix
LTU-1616
3 2 0 0 0 5 10-11
Baltas
LTU-1537
0 4 1 0 0 5 10-11
Arcturus
LTU-1590
0 3 0 0 0 3 12
Vela
LTU-1234
1 1 0 0 0 2 13

Documents

2020M. LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRINIŲ JACHTŲ BURIAVIMO ČEMPIONATO NUOSTATAI

1. ORGANIZATORIAI
Lietuvos Buriuotojų Sąjunga (LBS)

2. TAISYKLĖS
Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionatas vykdomas pagal:
2.1. World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2017-2020).
2.2. Šiuos nuostatus.
2.3. Kiekvienų įskaitinių varžybų nuostatus ir instrukcijas.
2.4. ORC vertinimo taisykles-2018.

3. REKLAMA
3.1. Galios WS 20 Reglamentas – Reklamos kodeksas.
3.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS
4.1. Jachtos vadas turi pateikti įrodymą apie narystę Nacionalinėje organizacijoje arba kitoje, jai pavaldžioje, organizacijoje.
4.2. Jachtos vadas privalo turėti ne žemesnę kaip Atviros jūros jachtos vado kvalifikaciją (angl. Yachtmaster Offshore) arba atitinkamą burinės jachtos vado kvalifikaciją ir turi būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus.
4.3. Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionate gali dalyvauti jachtos, turinčios galiojantį ORC Club arba ORC International sertifikatą
4.4. Visos dalyvaujančios jachtos turi atitikti WS Specialiųjų jūrinių reglamentų 4-tą kategoriją.

5. GRUPĖS IR ĮSKAITOS
5.1. Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionatas vykdomas 2020 metais Klaipėdoje, Baltijos jūroje ir jį sudaro šios įskaitinės varžybos:
1. Pilies uosto regata,
2. Lietuvos Respublikos ORC čempionatas,
3. Kuršių marių regatos dviejų jūrinių etapų įskaita,
4. S. Marcinkevičiaus regata,
5. Kapitono Stepono Kudzevičiaus regata,

6. MOKESČIAI
6.1. Starto mokesčio nėra. Įskaitinių varžybų starto mokestis yra pagal tų varžybų nuostatus.
6.2. Įskaitinių varžybų išlaidas apmoka dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

7. TVARKARAŠTIS
7.1. Pagal kiekvienų įskaitinių varžybų nuostatus.

8. MATAVIMAI IR ĮRANGOS PATIKRINIMAS
8.1. Pagal kiekvienų įskaitinių varžybų nuostatus.

9. VARŽYBŲ INSTRUKCIJA
9.1. Pagal kiekvienų įskaitinių varžybų nuostatus.

10. RENGINIO VIETA
10.1. Pagal kiekvienų įskaitinių varžybų nuostatus, Baltijos jūroje.

11. VARŽYBŲ DISTANCIJA
11.1. Distancija nurodoma kiekvienų įskaitinių varžybų instrukcijoje.

12. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
12.1. Jachta dalyvaujanti Lietuvos jūrinių jachtų čempionate už kiekvienas įskaitines varžybas gauna taškus, kurie skaičiuojamas pagal „High Point Scoring System“.
12.2. Taškai už kiekvienas įskaitines varžybas skaičiuojami pagal formulę: Tv=N+1-V, kur Tv- jachtos iškovoti taškai varžybose pagal bendrą tų varžybų įskaitą, N – jachtų dalyvių skaičius tų varžybų bendroje įskaitoje, V – užimta vieta tose įskaitinėse varžybose.
12.3. Taikomi šie World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir skaičiavimai: 12.3.1. DNC - DID NOT COMPETE DNS – DID NOT START OTHER THAN DNC AND OCS Nedalyvavusios ar nestartavusios jachtos gauna 0 taškų.
12.3.2. OCS – DID NOT START; ON THE COURSE SIDE OF THE START LINE DNF – DID NOT FINISH Nestartavusios kaip OSC ar nefinišavusios jachtos gauna 1 tašką.
12.3.3. DSQ – DISQUALIFICATION Diskvalifikuotos jachtos gauna 0 taškų ir laikomos startavusiomis.
12.4. Galutiniai rezultatai skaičiuojami imant geriausius 3 rezultatus iš tų varžybų, kuriose jachta dalyvavo. Jachtoms surinkus vienodą taškų skaičių pagal 3 įskaitinių varžybų rezultatus, pirmumas bus suteiktas tai jachtai, kuri Lietuvos Respublikos ORC čempionate užėmė aukštesnę vietą.
12.5. Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionato nugalėtojais tampa jachtos, surinkusios daugiausiai taškų.

13. PRIZAI
13.1. Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionato I-III vietų nugalėtojai apdovanojami 2020 metų Lietuvos buriavimo čempionato medaliais. Apdovanojimų vieta ir laikas bus pranešti.

14. ATSAKOMYBĖ
14.1. Buriuotojai Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionate dalyvauja pilnai savo rizika ir atsakomybe. Vykdančioji organizacija ar kita susijusi šalis neprisiima jokios atsakomybės už materialinę žalą, nepatogumus, asmens sužalojimą krante ir jūroje, susijusį su dalyvavimu čempionate. Kiekvienas laivo savininkas ar jo įgaliotasis asmuo sutinka su šiomis sąlygomis pasirašydamas kiekvienų įskaitinių varžybų vardinėje paraiškoje. Atkreipiame dalyvių dėmesį į World Sailing Pirmos dalies Pagrindines taisykles (4. „Sprendimas lenktyniauti“): Jachta pati atsako už savo sprendimą dalyvauti ar tęsti dalyvavimą lenktynėse.

15. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS
15.1. Dalyvaudami Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionate, buriuotojai supranta ir sutinka, kad vykdanti organizacija ir jos rėmėjai savo nuožiūra, neatlygintinai kiekvienų įskaitinių varžybų metu fiksuotų ir be dalyvio sutikimo publikuotų bet kokius su čempionatu susijusių renginių epizodus ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas bet kuris dalyvis.
15.2. Vykdančioji organizacija gali reikalauti Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionato dalyvių jachtose naudoti pateiktas kameras, garso įrangą ar vietos nustatymo įrangą.

16. VARŽYBŲ NUOSTATŲ PAKEITIMAS
16.1. Šie varžybų nuostatai gali būti pakeisti, apie tai paskelbus Lietuvos buriuotojų sąjungos tinklapyje.

17. KITA INFORMACIJA
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: Vykdančioji organizacija – Lietuvos Buriuotojų Sąjunga: A. Goštauto g. 40A, Vilnius, LT-03163 El. paštas: info@lbs.lt Tinklalapis: www.lbs.lt Telefonas: +370 699 52401