facebook_pixel

Lietuvos Platu 25 čempionatas


Organizers: Gero vėjo klubas

Championship regattas schedule

June

logo

I Leg | Galvės taurė 2020 / Lietuvos Platu 25 čempionatas - I Etapas

06.05 - 06.07, Trakai
Gero vėjo klubas
83
logo

II Leg | Lietuvos Platu 25 čempionatas - II Etapas

06.27, Trakai
Gero vėjo klubas
17

September

logo

III Leg | Lietuvos Platu 25 čempionatas - III Etapas

09.26, Trakai
Gero vėjo klubas

October

logo

IV Leg | Lietuvos Platu 25 čempionatas - Medal race

10.03, Trakai
Gero vėjo klubas

Documents

Lietuvos Platu 25 Čempionatas 2020
Nuostatai

Birželio 5  - Spalio 3, 2020


 1. Organizatoriai
  1. Asociacija Gero vėjo klubas atstovaujanti Platu 25 jachtų klasę Lietuvoje su Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS) įgaliojimu.

 1. Taisyklės
  1. Čempionato regatos vykdomos pagal Tarptautinės buriavimo federacijos (World Sailing) Buriavimo Varžybų Taisykles (2017-2020).
  2. Bus taikoma Platu 25 klasės taisyklių 2018.03.01 aktuali redakcija.
  3. Bus taikomi šie Nuostatai ir Lenktynių instrukcijos.
 2. Reklama
  1. Organizatoriai dalyvių ir laivų reklamai netaiko apribojimų.
  2. Dalyvių gali būti reikalaujama apipavidalinti jachtas varžybų metu organizatorių pateikta reklama.
  3. Organizatoriai gali reikalauti, nesudarant dalyviams papildomų išlaidų, instaliuoti laivuose video kameras, vietos nustatymo įrenginius.
 3. Teisė dalyvauti ir paraiškos
  1. Čempionato regatos atviros visoms Platu 25 klasės jachtoms turinčioms galiojantį Platu 25 klasės jachtos matavimo sertifikatą. 
  2. Paraiškos dalyvauti Čempionato regatose turi būti pateiktos internetu www.regatos.lt puslapyje, užpildant specialią paraiškos formą. 
 4. Varžybų kalendorius
  1. Birželio 5-7d., penktadienis, šeštadienis, sekmadienis - I etapas (Trakai), plaukimai pagal Galvės Taurės 2020 regatos programą.
  2. Birželio 27d., šeštadienis - II etapas (Trakai), plaukimai kilpomis.
  3. Rugsėjo 26d., šeštadienis - III etapas (Trakai), plaukimai kilpomis. 
  4. Spalio 3d., šeštadienis - IV etapas MEDAL RACE (Trakai), plaukimai kilpomis, Platu 25 sezono uždarymo šventė, apdovanojimai.
 5. Dalyvio mokesčiai
  1. Vienkartinis dalyvavimo mokestis jachtai – 120 EUR mokamas pavedimu iki 2020m. Birželio 15 dienos.
  2. Dalyvio mokestis mokamas į šią sąskaitą:
   Asociacija “Gero vėjo klubas”
   IBAN: LT114010042403448336
   AB Luminor Bankas SWIFT: AGBLLT2X
   Mokėjimo paskirtyje nurodoma: “Platu 25 Lietuvos Čempionato starto mokęstis, laivo pavadinimas”.

 1. Lenktynių instrukcijos
  1. Lenktynių instrukcijos kiekvienam etapui atskirai bus paskelbiamos Platu 25 Facebook tinklapyje ir regatos.lt sistemoje ne vėliau kaip 24 val. iki pirmojo to etapo plaukimo.
 2. Regatos vykdymo vietos
  1. Plaukimai vykdomi Galvės ir/arba Skaisčio ežeruose.
 3. Baudų sistema
  1. RRS taisyklė 44.1 pakeičiama taip, kad Dviejų apsisukimų bauda pakeista į  Vieno apsisukimo baudą
 4. Taškų skaičiavimo sistema                                                                                                                                  
  1.Platu 25 Lietuvos Čempionatas laikomas įvykusiu, jei įvyksta bent du kalendoriuje numatyti etapai.                       
  2.Taškų skaičiavimui taikomos BVT A priedo taisyklės, taškai skiriami už vietą, užimtą etape.                             
  3.Platu 25 taurėje neįskaitomas vienas blogiausias 2-3 etapo rezultatas.                                                                
  4.Už vietą užimtą I ir IV etapuose, skiriamas dvigubas taškų skaičius (koeficientas - 2)

  1. Radijo ryšys
   Išskyrus ypatingus atvejus, jachta negali nei priimti nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.s

  2. Prizai

  1. Spalio 3d. Platu 25 Lietuvos Čempionato nugalėtojai bus apdovanoti medaliais, taurėmis ir regatos rėmėjų įsteigtais prizais.

  2. Bus apdovanotos "auksinio" laivyno komandos bendroje įskaitoje užėmusios 1, 2, 3 vietas.  

  3. Papildomai bus apdovanotos "sidabrinio" laivyno komandos bendroje įskaitoje užėmusios 7, 8, 9 vietas.

  1. Viešinimo teisės
   Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.
  2. Dalyvių atsakomybė
   Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.
  3. Kita informacija
   Ieškodami papildomos informacijos aplankykite Platu 25 Lithuania facebook puslapį https://www.facebook.com/Platu25Lithuania/ arba susisiekite su Platu 25 Lietuvos Čempionato regatų teisėju Gediminu Bugaičiu: gediminas.bugaitis@gmail.com, mob. tel. +370-616-23544