facebook_pixel

Rs Tera Nacionalinis čempionatas, 470 taurė

10.24 - 10.25, ELEKTRĖNAI


Organizers: Rs sailing jachtų asociacija, NBA, Elekktrėnų buriuotojų klubas "Poseidonas"
10.24
13 C°
W → 3 m/s
10.25
15 C°
SW ↗ 4 m/s
10.25
14 C°
S ↑ 6 m/s

Registration

Registration is over

Entries

27
|
|
|
470
|
RS Tera

470 2

LTU-11
TAURAS DAMBRAUSKAS / ROKAS BITINAITIS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-20
DAUMANTĖ PETRAITYTĖ / JURGIS JURGELIONIS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS

RS Tera 25

LTU-28
AUGUSTAS ŽALIAUSKAS
Club: Marjampolės BK
LTU-27
Adas Ožalas
Club: B.K.Škvalas.Vikaviškio s. m.
LTU-26
Mykolas Kažemėkas
Club: B.K.Škvalas.Vilkaviskio s.m.
LTU-25
Pijus Striokas
Club: BK škvalas. Vilkaviskio r. s. m.
LTU-24
LUKAS GAIŽAUSKAS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-23
DOMANTAS URBONAS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-22
ŽYGIMANTAS MAKELIS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-21
AUGUSTAS MAKELIS
Club: essc-nba-poseidonas
LTU-19
KAJUS VOLUNGEVIČIUS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-18
ANDRIUS ČEIKUS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-17
TITAS LINKUS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-16
ROKAS SALECIS
Club: NBA-POSEIDONAS-ESSC
LTU-15
ARIJUS DAMBRAUSKAS
Club: poseidonas-essc-nba
LTU-11
ŪLA MATIJOŠIŪTĖ
Club: poseidonas -essc-nba
LTU-14
RAPOLAS KALINAUSKAS
Club: NBA-ESSC-POSEIDONAS
LTU-12
MILGITA ČIŽIŪTĖ
Club: essc-nba-poseidonas
LTU-10
MYKOLAS LEIPUS
Club:
LTU-9
ADRIANA ČIŽIŪTĖ
Club:
LTU-8
ŽYGIMANTAS STANKUS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-5
TAURAS KURLINKUS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-4
NOJUS VOLUNGEVIČIUS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-2
MANTAS BITINAITIS
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-7
AUSTĖJA KARČIAUSKAITĖ
Club: essnba-poseidonas
LTU-3
AUKSĖ-URŠULĖ RUDZIKAITĖ
Club: ESSC-NBA-POSEIDONAS
LTU-1
VILIUS RAČIŪNAS
Club: essc

LTU-28 AUGUSTAS ŽALIAUSKAS

 • Marjampolės BK

LTU-27 Adas Ožalas

 • B.K.Škvalas.Vikaviškio s. m.

LTU-26 Mykolas Kažemėkas

 • B.K.Škvalas.Vilkaviskio s.m.

LTU-25 Pijus Striokas

 • BK škvalas. Vilkaviskio r. s. m.

LTU-24 LUKAS GAIŽAUSKAS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-23 DOMANTAS URBONAS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-11 TAURAS DAMBRAUSKAS / ROKAS BITINAITIS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-20 DAUMANTĖ PETRAITYTĖ / JURGIS JURGELIONIS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-22 ŽYGIMANTAS MAKELIS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-21 AUGUSTAS MAKELIS

 • essc-nba-poseidonas

LTU-19 KAJUS VOLUNGEVIČIUS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-18 ANDRIUS ČEIKUS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-17 TITAS LINKUS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-16 ROKAS SALECIS

 • NBA-POSEIDONAS-ESSC

LTU-15 ARIJUS DAMBRAUSKAS

 • poseidonas-essc-nba

LTU-11 ŪLA MATIJOŠIŪTĖ

 • poseidonas -essc-nba

LTU-14 RAPOLAS KALINAUSKAS

 • NBA-ESSC-POSEIDONAS

LTU-12 MILGITA ČIŽIŪTĖ

 • essc-nba-poseidonas

LTU-10 MYKOLAS LEIPUS

LTU-9 ADRIANA ČIŽIŪTĖ

LTU-8 ŽYGIMANTAS STANKUS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-5 TAURAS KURLINKUS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-4 NOJUS VOLUNGEVIČIUS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-2 MANTAS BITINAITIS

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-7 AUSTĖJA KARČIAUSKAITĖ

 • essnba-poseidonas

LTU-3 AUKSĖ-URŠULĖ RUDZIKAITĖ

 • ESSC-NBA-POSEIDONAS

LTU-1 VILIUS RAČIŪNAS

 • essc

Documents

Oct 20 09:53
page1image4047068880


page1image4047088480

NUOSTATAI

2020 10 24/25 ELEKTRĖNAI

Lietuvos RS tera jachtų klasės čempionatas“ organizuoja, Lietuvos rs sailing jachų tasociacija, Nacionalinė buriavimo akademija.Všį "Vėjo trejetas" bei Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“.

 1. TAISYKLĖS

  1. 2.1.  Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse

   2017-2020 (World Sailing Racing Rules of Sailing 2017-2020).

  2. 2.2.  Bus taikomi:

  3. 2.3.  Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;

  2.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų,

  Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

 2. REKLAMA
  3.1. 
  Galios TBF 20 reglamentas.
  3.2. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą

  reklamą.

 3. TEISĖ DALYVAUTI

  1. 4.1.  Regata atvira visoms Rs tera jachtoms.

  2. 4.2.  Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos

   numerius ant burių.

  3. 4.3.  Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems

   dalyviams.

 4. PARAIŠKOS Ir mokesčiai
  5.1. Turinčios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu:

  www.regatos.lt iki spalio 23 d. 

  5.2 Mokama regatos biure registracijos metu

  5.3 Mokesčio dydis 40 eur.

 5. TVARKARAŠTIS

  1. 6.1.  Registracija:
   Spalio 24 d. Nuo 9.00 iki 10.00 val. "Poseidono" kapitonate

   6.2. Regatos kapitonų pasitarimas 11.00 "Poseidono" kapitonate

6.3. Plaukimų datos ir tvarka

spalio 24 /25 dienomis

dalyviai skirstomi į pogrupius

U-10, U-13, U-16

merginos U-16

vyks 3 atrankinės ir 3 finalinės lenktynės 


6.4. Planuojamas perspėjamojo signalo laikas pirmoms regatos lenktynėms yra 11.55 val. , spalio 25- 09.55 val.


LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

7.1. Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliau kaip likus 2 valandų iki pirmo regatos plaukimo regatos svetainėje regatos.lt, oficialioje regatos skelbimų lentoje, kuri bus prie „Poseidono“ kapitonato.

RENGINIO VIETA
8.1. 
Regata vykdoma Elektrėnų mariose spalio mėn. 24-25 d. 

8.2. Lenktynių komiteto biuras bus „Poseidono“ kapitonate.

9. DISTANCIJOS
9.1. 
Regatos distancija bus nurodyta lenktynių instrukcijoje.

10. STARTAS
10.1. 
Starto procedūra bus nurodyta lenktynių instrukcijoje tai keičia BVT 26 taisyklę

11. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
11.1. Galios linijinė taškų skaičiavimo sistema

 1. 11.2.  pogrupio nugalėtojai patenka i finalines lenktynes , planuojamos 3 lenktynės, minimalus lenktynių skaičius 1.

 2. 11.3.  Nugalėtoju skelbiamas finalinių lenktynių nugalėtojas, planuojamos 3 lenktynės, minimalus lenktynių skaičius 1


12. VIEŠINIMO TEISĖS

Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

13. RADIJO RYŠYS

Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

14. ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

15. SPECIALIOJI NUOSTATA

Regata bus vykdoma arba gali būti nevykdoma, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos

vyriausybės nutarimus dėl karantino laikymosi sąlygų.

16. KITA INFORMACIJA

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis į organizatorių.


PDF