facebook_pixel

“TEAM RACING“ NACIONALINIS ČEMPIONATAS,WHO IS WHO FINALAS

10.29 - 10.31, DRUSKININKAI

Registration

Registration is turned off

Entries

0
|
|
|
RS Feva
|
RS Tera

RS Feva 0

RS Tera 0

There are no entries registered

Documents

Oct 26 11:32

Team racing nacionalinis čempionatas

2020 10 29/31 Druskininkai

Team racing nacionalinis čempionatą organizuoja, Lietuvos rs sailing jachų tasociacija, .Všį "Vėjo trejetas" ,NBA

 1. TAISYKLĖS

  1. 2.1.  Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse

   2017-2020 (World Sailing Racing Rules of Sailing 2017-2020).

  2. 2.2.  Bus taikomi šios team racing taisyklės https://www.racingrulesofsailing.org/rules?part_id=50

  3. 2.3.  Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;

  2.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų,

  Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

 2. REKLAMA
  3.1. 
  Galios TBF 20 reglamentas.
  3.2. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą

  reklamą.

 3. TEISĖ DALYVAUTI

  1. 4.1.  Regata atvira visoms Rs tera jachtų komandos 

 4. PARAIŠKOS Ir mokesčiai
  5.1. Turinčios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu:

  www.regatos.lt iki spalio 28 d. 

  5.2 Mokama regatos biure registracijos metu

  5.3 Mokesčio dydis 40 eur.

 5. TVARKARAŠTIS

  1. 6.1.  Registracija:
   Spalio 29d. Nuo 9.00 iki 10.00 val. regatos zonoje

   6.2. Regatos kapitonų pasitarimas 11.00 regatos zonoje

6.3. Plaukimų datos ir tvarka

spalio 29-31 dienomis

29 d. kvalifikacinės lenktynės

30 d. finalinės lenktynės

31 d. rezervinė diena6.4. Planuojamas perspėjamojo signalo laikas pirmoms regatos dienos lenktynėms yra 11.55 val. 


LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

7.1. Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliau kaip likus valanda iki pirmo regatos plaukimo regatos svetainėje regatos.lt, oficialioje regatos skelbimų lentoje, kuri bus prie regatos zonoje.

RENGINIO VIETA
8.1. 
Regata vykdomaDruskininkuose Vyjunėlės tvenkinyje  spalio mėn. 29-31 d. 

9. DISTANCIJOS
9.1. 
Regatos distancija bus nurodyta lenktynių instrukcijoje.

10. STARTAS
10.1. 
Starto procedūra bus nurodyta lenktynių instrukcijoje tai keičia BVT 26 taisyklę 

11. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
11.1. Galios team racing skaičiavimo sistema 

12. VIEŠINIMO TEISĖS

Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis sutinka, kad Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.

13. RADIJO RYŠYS

Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

14. ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

15. SPECIALIOJI NUOSTATA

Regata bus vykdoma arba gali būti nevykdoma, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos

vyriausybės nutarimus dėl karantino laikymosi sąlygų.

16. KITA INFORMACIJA

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis į organizatorių.


PDF